در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 31 مرداد 1398
 • دیدار ریاست محترم اموزشکده به همراه معاونت محترم اداری مالی اموزشکده ,مسئول بسیج اساتید,حراست محترم' مسئول روابط عمومی با جناب سرهنگ محمدی فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج. به مناسبت ایام شعبانیه و اعلام همدلی وهمراهی با نیروی مقاومت بسیج سپاه رامسر در راستای مبارزه با تحریم امریکا علیه سپاه ایران روابط عمومی اموزشکده

  به مناسبت ایام شعبانیه و اعلام همدلی وهمراهی با نیروی مقاومت بسیج سپاه رامسر در راستای مبارزه با تحریم امریکا علیه سپاه ایران صورت پذیرفت.

  دیدار ریاست محترم اموزشکدهفنی پسران رامسر به همراه معاونت محترم اداری مالی اموزشکده ,مسئول بسیج اساتید,حراست محترم' مسئول روابط عمومی با جناب سرهنگ محمدی فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج.

  به مناسبت ایام شعبانیه و اعلام همدلی وهمراهی با نیروی مقاومت بسیج سپاه رامسر در راستای مبارزه با تحریم امریکا علیه سپاه ایران صورت پذیرفت.

  روابط عمومی اموزشکده فنی و حرفه ای ه ملاصدرا رامسر(ملاصدرا)

  نظرات کاربران

 • عنایت به  بخشنامه 253505 ـ 980409 دانشگاه فنی و حرفه ­ای  در خصوص  ساعت کار و زمان تعطیلی مراکز تابعه در تیر و مرداد ماه  سال جاری، به نحوی برنامه ریزی فرمائید تا همکاران به صورت ذیل از مرخصی­ های خود استفاده نمایند:

1 ـ ساعت کار همکاران تا پایان  تیر از  ساعت 7:30 لغایت 14 تعیین می گردد.

2 ـ برنامه ­ریزی گردد تا همکاران 13 روز کاری از مرخصی­ های خود را در مرداده ماه سال جاری استفاده نمایند.

3ـ زمان مرخصی فوق العاده ( 7 روز  کاری) از
  عنایت به  بخشنامه 253505 ـ 980409 دانشگاه فنی و حرفه ­ای  در خصوص  ساعت کار و زمان تعطیلی مراکز تابعه در تیر و مرداد ماه  سال جاری، به نحوی برنامه ریزی فرمائید تا همکاران به صورت ذیل از مرخصی­ های خود استفاده نمایند:

  1 ـ ساعت کار همکاران تا پایان  تیر از  ساعت 7:30 لغایت 14 تعیین می گردد.

  2 ـ برنامه ­ریزی گردد تا همکاران 13 روز کاری از مرخصی­ های خود را در مرداده ماه سال جاری استفاده نمایند.

  3ـ زمان مرخصی فوق العاده ( 7 روز  کاری) از

   با عنایت به  بخشنامه 25/3505 ـ 98/04/09 دانشگاه فنی و ...