در حال بارگذاری ...
شنبه 4 خرداد 1398
 • دیدار ریاست محترم اموزشکده به همراه معاونت محترم اداری مالی اموزشکده ,مسئول بسیج اساتید,حراست محترم' مسئول روابط عمومی با جناب سرهنگ محمدی فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج. به مناسبت ایام شعبانیه و اعلام همدلی وهمراهی با نیروی مقاومت بسیج سپاه رامسر در راستای مبارزه با تحریم امریکا علیه سپاه ایران روابط عمومی اموزشکده

  به مناسبت ایام شعبانیه و اعلام همدلی وهمراهی با نیروی مقاومت بسیج سپاه رامسر در راستای مبارزه با تحریم امریکا علیه سپاه ایران صورت پذیرفت.

  دیدار ریاست محترم اموزشکدهفنی پسران رامسر به همراه معاونت محترم اداری مالی اموزشکده ,مسئول بسیج اساتید,حراست محترم' مسئول روابط عمومی با جناب سرهنگ محمدی فرماندهی محترم نیروی مقاومت بسیج.

  به مناسبت ایام شعبانیه و اعلام همدلی وهمراهی با نیروی مقاومت بسیج سپاه رامسر در راستای مبارزه با تحریم امریکا علیه سپاه ایران صورت پذیرفت.

  روابط عمومی اموزشکده فنی و حرفه ای ه ملاصدرا رامسر(ملاصدرا)

  نظرات کاربران