در حال بارگذاری ...
شنبه 4 خرداد 1398
  • دیدار ریاست محترم اموزشکده, معاونت محترم اداری مالی, با اقای دکتر شریعت نژاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون ساخت اموزشکده جدید در دشت جلم. روابط عمومی اموزشکده فنی ملا صدرا رامسر

    دیدار ریاست محترم اموزشکده, معاونت محترم اداری مالی, با اقای دکتر شریعت نژاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون ساخت اموزشکده جدید در دشت جلم. روابط عمومی اموزشکده فنی ملا صدرا رامسر

    دیدار ریاست محترم اموزشکده, معاونت محترم اداری مالی,  با اقای دکتر شریعت نژاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون ساخت اموزشکده جدید در دشت جلم.  

    روابط عمومی اموزشکده فنی ملا صدرا رامسر

    نظرات کاربران