در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 31 مرداد 1398
 • دیدار ریاست محترم اموزشکده, معاونت محترم اداری مالی, با اقای دکتر شریعت نژاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون ساخت اموزشکده جدید در دشت جلم. روابط عمومی اموزشکده فنی ملا صدرا رامسر

  دیدار ریاست محترم اموزشکده, معاونت محترم اداری مالی, با اقای دکتر شریعت نژاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون ساخت اموزشکده جدید در دشت جلم. روابط عمومی اموزشکده فنی ملا صدرا رامسر

  دیدار ریاست محترم اموزشکده, معاونت محترم اداری مالی,  با اقای دکتر شریعت نژاد نماینده محترم مجلس شورای اسلامی پیرامون ساخت اموزشکده جدید در دشت جلم.  

  روابط عمومی اموزشکده فنی ملا صدرا رامسر

  نظرات کاربران

 • عنایت به  بخشنامه 253505 ـ 980409 دانشگاه فنی و حرفه ­ای  در خصوص  ساعت کار و زمان تعطیلی مراکز تابعه در تیر و مرداد ماه  سال جاری، به نحوی برنامه ریزی فرمائید تا همکاران به صورت ذیل از مرخصی­ های خود استفاده نمایند:

1 ـ ساعت کار همکاران تا پایان  تیر از  ساعت 7:30 لغایت 14 تعیین می گردد.

2 ـ برنامه ­ریزی گردد تا همکاران 13 روز کاری از مرخصی­ های خود را در مرداده ماه سال جاری استفاده نمایند.

3ـ زمان مرخصی فوق العاده ( 7 روز  کاری) از
  عنایت به  بخشنامه 253505 ـ 980409 دانشگاه فنی و حرفه ­ای  در خصوص  ساعت کار و زمان تعطیلی مراکز تابعه در تیر و مرداد ماه  سال جاری، به نحوی برنامه ریزی فرمائید تا همکاران به صورت ذیل از مرخصی­ های خود استفاده نمایند:

  1 ـ ساعت کار همکاران تا پایان  تیر از  ساعت 7:30 لغایت 14 تعیین می گردد.

  2 ـ برنامه ­ریزی گردد تا همکاران 13 روز کاری از مرخصی­ های خود را در مرداده ماه سال جاری استفاده نمایند.

  3ـ زمان مرخصی فوق العاده ( 7 روز  کاری) از

   با عنایت به  بخشنامه 25/3505 ـ 98/04/09 دانشگاه فنی و ...