در حال بارگذاری ...
یکشنبه 22 تیر 1399
  • بازدید ریاست محترم آموزشکده فنی ملاصدرا-رامسر جناب مهندس بهروز رضا سروش و رییس محترم اداره امور مالی جناب آقای تقوایی از پروژه احداث ساختمان جدید آموزشکده

    بازدید ریاست محترم آموزشکده فنی ملاصدرا-رامسر جناب مهندس بهروز رضا سروش و رییس محترم اداره امور مالی جناب آقای تقوایی از پروژه احداث ساختمان جدید آموزشکده

    بازدید ریاست محترم آموزشکده فنی ملاصدرا-رامسر جناب مهندس بهروز رضا سروش و رییس محترم اداره امور مالی جناب آقای تقوایی از پروژه احداث ساختمان جدید آموزشکده

    نظرات کاربران