در حال بارگذاری ...
یکشنبه 22 تیر 1399
 • در راستای اجرای طرح اراسموس
  دعوت از دانشجویان علاقمند به شرکت در مدرسه تابستانی مکاترونیک

  به گزارش اداره کل روابط عمومی، در راستای اجرای طرح اراسموس در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های کشور که علاقمند به شرکت در مدرسه تابستانی اگرومکاترونیک می باشند، دعوت می گردد با مراجعه به وب سایت این طرح به نشانی https:www.tu-ilmenau.defarmersummer-school ضمن اطلاع از عناوین درسی این دوره، در این مدرسه تابستانی ثبت نام نمایند. شرکت در این دوره آموزش مجازی رایگان بوده و به آن دسته از شرکت کنندگانی که موفق به قبولی در آزمون نهایی شوند، مدرک رسمی مشترک از سوی دانشگاه ایلمنائوی آلمان و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعطا خواهد شد.

  در راستای اجرای طرح اراسموس

  دعوت از دانشجویان علاقمند به شرکت در مدرسه تابستانی مکاترونیک

  به گزارش اداره کل روابط عمومی، در راستای اجرای طرح اراسموس در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه های کشور که علاقمند به شرکت در مدرسه تابستانی اگرومکاترونیک می باشند، دعوت می گردد با مراجعه به وب سایت این طرح به نشانی

  https://www.tu-ilmenau.de/farmer/summer-school/ ضمن اطلاع از عناوین درسی این دوره، در این مدرسه تابستانی ثبت نام نمایند.
  شرکت در این دوره آموزش مجازی رایگان بوده و به آن دسته از شرکت کنندگانی که موفق به قبولی در آزمون نهایی شوند، مدرک رسمی مشترک از سوی دانشگاه ایلمنائوی آلمان و دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعطا خواهد شد.

  نظرات کاربران