در حال بارگذاری ...
یکشنبه 22 تیر 1399
 • بازدید ریاست آموزشکده فنی پسران ملاصدرا بهمراه حراست جهت بازدید از ساختمان جدید واقع در شهر کتالم (دشت جلم)

  به گزارش روابط عمومی آموطشکده فنی پسران رامسر(ملاصدرا) بازدید سرزده ریاست محترم به همراه حراست آموزشکده فنی پسران رامسر در روز دوشنبه مورخ 7 مردادماه از ساختمان جدید آموزشی واقع در شهر کتالم (دشت جلم) صورت گرفت . در این بازدید با مهندس ناظردانشگاه فنی (آقای سیر) و نماینده پیمانکار از روند اجرایی ساختمان بازدید نمودند. روابط عمومی آموزشکده فنی پسران رامسر(ملاصدرا)

  به گزارش روابط عمومی آموطشکده فنی پسران رامسر(ملاصدرا)

  بازدید سرزده ریاست محترم به همراه حراست آموزشکده فنی پسران رامسر در روز دوشنبه مورخ 7 مردادماه از ساختمان جدید آموزشی واقع در شهر کتالم (دشت جلم) صورت گرفت .

  در این بازدید با مهندس ناظردانشگاه فنی (آقای سیر) و نماینده پیمانکار از روند اجرایی ساختمان بازدید نمودند.

  روابط عمومی آموزشکده فنی پسران رامسر(ملاصدرا)

  نظرات کاربران