در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 17 تیر 1399
 • تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397 - دانشکده فنی ملاصدرا-رامسر

  تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-1397 - دانشکده فنی ملاصدرا-رامسر

  بسمه تعالی

  تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 98-1397 - آموزشکده فنی ملاصدرا-رامسر

  ماه

  هفته

  شنبه

  یک شنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

   

  شهریور 97

   

  17

  شروع ثبت نام

  18

  ثبت نام و انتخاب واحد

  19

  ثبت نام و انتخاب واحد

  20

  ثبت نام و انتخاب واحد

  21

  الی 23 شهریور

   

  اول

  24

  شروع کلاس­ها

  25

  26

  27

  28 –تعطیل رسمی

  تاسوعای حسینی

   

  دوم

  31

  حذف و اضافه

  1

  حذف و اضافه

  2

  حذف و اضافه

  3

  حذف و اضافه

  4

  الی 5 مهر

   

  مهر 97

   

  سوم

  7

  8

  9

  10

  11

   

  چهارم

  14

  15

  16

  17

  18

   

  پنجم

  21

  22

  23

  24

  25

   

  ششم

  28

  29

  30

  1

  2

   

  آبان 97

   

  هفتم

  5

  6

  7

  8–تعطیل رسمی

  اربعین حسینی

  9

   

  هشتم

  12

  13

  14

  15

  16-–تعطیل رسمی

  رحلت رسول اکرم

   

  نهم

  19

  20

  21

  22

  23

   

  دهم

  26

  27

  28

  29

  30

   

  آذر 97

  یازدهم

  3

  شروع : حذف اضطراری

  4–تعطیل رسمی

  میلاد رسول اکرم

  5

  حذف اضطراری

  6

  حذف اضطراری

  7

  الی 5 دی

   

  دوازدهم

  10

  11

  12

  13

  14

   

  سیزدهم

  17

  18

  19

  20

  21

   

  چهاردهم

  24

  25

  26

  27

  28

   

  دی 97

  پانزدهم

  1

  2

  3

  4

  5

  پایان : حذف اضطراری

   

  شانزدهم

  8

  9

  10

  11

  12

  پایان کلاس­ها

   

  امتحانات

  هفته اول

  15

  شروع امتحانات

  16

  17

  18

  19

   

  امتحانات

  هفته دوم

  22

  23

  24

  25

  26

  الی 27 دی

  پایان امتحانات

   

  توضیحات

  مهلت ارسال نمرات :

  مهلت ارسال نمرات دروس پروژه-دار:

   

                 

   

   

  معاونت آموزشی مرکز

   

   

  بسمه تعالی

  تقویم آموزشی نیمسال دوم  سال تحصیلی 98-1397 - آموزشکده فنی ملاصدرا-رامسر

  ماه

  هفته

  شنبه

  یک شنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  بهمن 97

   

  6

  شروع ثبت نام

  7

  ثبت نام و انتخاب واحد

  8

  ثبت نام و انتخاب واحد

  9

  ثبت نام و انتخاب واحد

  10

  الی 11 بهمن

  اول

  13

  شروع کلاس­ها

  14

  15

  16

  17

  دوم

  20-تعطیل رسمی

  شهادت حضرت فاطمه

  21

  22-تعطیل رسمی

  پیروزی انقلاب اسلامی

  23

  24

  اسفند 97

  سوم

  27

  حذف و اضافه

  28

  حذف و اضافه

  29

  حذف و اضافه

  30

  حذف و اضافه

  1

  الی 2 اسفند

  چهارم

  4

  5

  6

  7

  8

  پنجم

  11

  12

  13

  14

  15

  ششم

  18

  19

  20

  21

  21

  هفتم

  25

  26

  27

  28

  29-تعطیل رسمی

  ملی شدن نفت

  ولادت امام علی

  فروردین 98

  هشتم

  17

  18

  19

  20

  21

  نهم

  24

  25

  26

  27

  28

  دهم

  31-تعطیل رسمی

  ولادت حضرت مهدی

  1

  2

  3

  4

  اردیبهشت 98

  یازدهم

  7

  شروع : حذف اضطراری

  8

  9

  10

  11

  دوازدهم

  14

  15

  16

  17

  18

  سیزدهم

  21

  22

  23

  24

  25

  چهاردهم

  28

  29

  30

  31

  1

  خرداد 98

  پانزدهم

  4

  5-تعطیل رسمی

  شهادت حضرت علی

  6

  7

  8

  پایان : حذف اظطراری

  شانزدهم

  11

  12

  13

  پایان کلاس­ها

  14-تعطیل رسمی

  رحلت امام خمینی

  15-تعطیل رسمی

  قیام 15 خرداد

  امتحانات

  هفته اول

  18

  شروع امتحانات

  19

  20

  21

  22

  امتحانات

  هفته دوم

  25

  26

  27

  28

  29

  الی 30 خرداد

  پایان امتحانات

  توضیحات

  مهلت ارسال نمرات :

  مهلت ارسال نمرات دروس پروژه-دار:

                 
   

  معاونت آموزشی مرکز

   

   

  بسمه تعالی

  تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 98-1397 - آموزشکده فنی ملاصدرا-رامسر

  ماه

  هفته

  شنبه

  یک شنبه

  دوشنبه

  سه شنبه

  چهارشنبه

  تیر

   98

   

  6

  7

  8

  شروع : ثبت نام و انتخاب واحد

  9

  ثبت نام و انتخاب واحد

  10

  الی 13 تیرماه

  اول

  13

  پایان : ثبت نام و

  انتخاب واحد

  14

  15

  شروع کلاس­ها

  16

  17

  دوم

  20

  21

  22

  23

  24

  سوم

  27

  28

  29

  30

  31

  مرداد 98

  چهارم

  3

  4

  5

  6

  7

  پنجم

  10

  11

  12

  13

  14

  ششم

  17

  18

  19

  20

  21

  پایان کلاس­ها

  امتحانات

  هفته اول

  24

  25

  26

  شروع امتحانات

  27

  28

  شهریور 98

  امتحانات

  هفته اول

  31

  1

  2

  3

  4

  پایان امتحانات

  توضیحات

  مهلت ارسال نمرات :

  مهلت ارسال نمرات دروس پروژه-دار:

                 
   

  معاونت آموزشی مرکز

   

  نظرات کاربران