در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 17 تیر 1399
 • آزمون (آنلاین یا آفلاین)

  لیست آزمون (آنلاین یا آفلاین)

  لینک صفحه آزمون آنلاین یا آفلاین دروس کلیه رشته و گروه های دانشکده که توسط اعضاء هیات علمی و مدرسین مدعو تالیف و تولید شده

      بروز رسانی: شنبه 31 خرداد 99 (ساعت 09:30)

  ====================================

  آزمونهای آنلاین تکدرس

  لطفا قبل از کلیک روی لینک های زیر،

  ابتدا وارد اکانت جی میل خود شوید.

  لینک آزمونها حدوداً از  5 دقیقه پیش از آزمون فعال خواهد شد.

  درس / استاد

  لینک آزمون

  اصول مدیریت ساخت

  18 خرداد 99 ساعت 10

  b2n.ir/435736

  نحوه اجرای تاسیسات ساختمان ساعت 11

  18 خرداد 99

  b2n.ir/370020

  ایستایی2 

  27 خرداد 99  ساعت 9

  b2n.ir/809394

  دانش خانواده

  27 خرداد 99  ساعت 10

  b2n.ir/706300

  اندیشه اسلامی2

  20خرداد99 ساعت 10

  b2n.ir/838562

  شبکه 20خرداد99 ساعت  10 b2n.ir/638052
  مهندسی نرم افزار  20 خرداد 99 ساعت 11 b2n.ir/749111
  مباحث ویژه 21 خرداد 99  ساعت 9 b2n.ir/634124
  ساختمان داده 24خرداد99 ساعت 9 b2n.ir/351981
  مبانی مهندسی نرم افزار 24خرداد99 ساعت 11 b2n.ir/749111
  برنامه سازی پیشرفته 24خرداد99  ساعت 13 b2n.ir/835720
  ذخیره و بازیابی 24خرداد99 ساعت 10 b2n.ir/761342
  پایگاه داده 24خرداد99 ساعت 11 b2n.ir/002948
  روشنایی فنی-مهندس درجانی، 2 تیر99 ساعت9 صبح b2n.ir/813560
  اخلاق، 2تیر99، ساعت 10 b2n.ir/814589
  زبان فنی، استاد بهرامیان، دوشنبه2تیر ساعت11 b2n.ir/972317
   

   

   

   

  لینک آزمونها حدوداً از  5 دقیقه پیش از آزمون فعال خواهد شد.

  آزمونهای آنلاین تکدرس

  دوشنبه 29 اردیبهشت 99

  شروع: ساعت 10          پایان: ساعت 11

  لطفا قبل از کلیک روی لینک های زیر،

  ابتدا وارد اکانت جی میل خود شوید.

  درس / استاد

  لینک آزمون

  الکترونیک صنعتی

  مهندس قاسم سلمرودی

  b2n.ir/517672

  استاتیک

  استاد: مهندس کرامتی

  b2n.ir/809394

  حسابداری مالی

  استاد: آقای جنت فریدونی

  b2n.ir/001598

  حسابداری صنعتی

  استاد: خانم احمدی

  b2n.ir/498066

  مبانی دیجیتال

  مهندس رحمان سروش

  b2n.ir/138982

  اندیشه اسلامی

  آقای بهروز صمدی

  b2n.ir/838562

  دانش خانواده

  آقای بهروز صمدی

  b2n.ir/706300

  روستا

  دکتر سیدیوسف هاشمی

  b2n.ir/660447

  حسابداری دولتی

  آقای تقوایی

  b2n.ir/265556

  کنترل صنعتی

  آقای سلمرودی

  b2n.ir/711918

  اخلاق

  استاد: آقای سیاسر نژاد

  b2n.ir/814589

  فیزیک مکانیک

  استاد: دکتر میرفتحی

  b2n.ir/571987

  مدیریت ساخت

  استاد: دکتر هاشمی

  b2n.ir/435736

   

  این آخرین سری آزمونهای آنلاین تکدرس بود.

  ================================================

  لینک آزمونها حدوداً از  5 دقیقه پیش از ازمون فعال خواهد شد.

  آزمونهای آنلاین تکدرس

  سه شنبه 23 اردیبهشت 99

  شروع: ساعت 10          پایان: ساعت 11

  درس / استاد

  لینک آزمون

  روستا

  دکتر سیدیوسف هاشمی

  b2n.ir/660447

  مدار دیجیتال

  مهندس رحمان سروش

  b2n.ir/138982

  ساختمان داده

  مهندس بهروز رضاسروش

  b2n.ir/351981

  تنظیم شرایط محیطی

  دکتر سیدیوسف هاشمی

  b2n.ir/945525

  الکترونیک صنعتی

  مهندس قاسم سلمرودی

  b2n.ir/517672

  ماشینهای الکتریکی مخصوص

  مهندس محمدمهدی درجانی

  b2n.ir/905001

  سخت افزار

  مهندس محسن عسکری

  b2n.ir/040316

  دانش خانواده

  آقای بهروز صمدی

  b2n.ir/706300

  آشنایی با زلزله

  دکتر سیدیوسف هاشمی

  b2n.ir/824343

  اندیشه اسلامی

  آقای بهروز صمدی

  b2n.ir/838562

  برنامه سازی پیشرفته

  مهندس خداپرستی

  b2n.ir/835720

  مدار منطقی

  مهندس رحمان سروش

  b2n.ir/138982

   

  ============================

  لینک آزمونها حدوداً از  5 دقیقه پیش از ازمون فعال خواهد شد.

  آزمونهای آنلاین تکدرس

  چهارشنبه 24 اردیبهشت 99

  شروع: ساعت 10          پایان: ساعت 11

  لطفا قبل از کلیک روی لینک های زیر،

  ابتدا وارد اکانت جی میل خود شوید.

  درس / استاد

  لینک آزمون

  مبانی مهندسی نرم افزار

  استاد: مهندس قلیزاده

  b2n.ir/749111

  استاتیک

  استاد: مهندس کرامتی

  b2n.ir/809394

  حسابداری مالی

  استاد: آقای جنت فریدونی

  b2n.ir/001598

  حسابداری صنعتی

  استاد: خانم احمدی

  b2n.ir/498066

  مدیریت مالی

  استاد: خانم مختاری

  b2n.ir/578814

  متره و برآورد

  استاد: مهندس ذبیحی

  b2n.ir/173560

  اخلاق

  استاد: آقای سیاسر نژاد

  b2n.ir/814589

  فیزیک مکانیک

  استاد: دکتر میرفتحی

  b2n.ir/571987

   

   

  =======================================

  لیست آزمونهای طول ترم / میان ترم / کوییز - بهار 98

   

  عنوان درس

  رشته و

  مقطع تحصیلی

  نام و نام خانوادگی مدرس

  لینک آدرس 

  صفحه آزمون

  تاریخ

  برگزاری آزمون

  کاردانی

  کارشناسی

  طراحی سیستم­های شئی-گرا (میان-ترم اول)   کامپیوتر بهروز رضا سروش لینک آزمون شنبه-17 خرداد 99
  طراحی سیستم­های شئی-گرا (میان-ترم دوم)   کامپیوتر بهروز رضا سروش لینک آزمون چهارشنبه-21 خرداد 99
  طراحی صفحات وب (میان-ترم اول)   کامپیوتر بهروز رضا سروش لینک آزمون دو شنبه-19 خرداد 99
  طراحی صفحات وب (میان-ترم دوم)   کامپیوتر بهروز رضا سروش لینک آزمون پنجشنبه-22 خرداد 99

  تحلیل و طراحی سیستم ها

   

  کامپیوتر

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  مهندسی نرم افزار

   

  کامپیوتر

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  آزمایشگاه مهندسی نرم افزار

   

  کامپیوتر

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  مبانی مهندسی نرم افزار

  کامپیوتر

   

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  طراحی سیستم­های شئی-گرا

   

  کامپیوتر

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  آزمایشگاه شبکه کامپیوتری

   

  کامپیوتر

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  کارگاه شبکه کامپیوتری

  کامپیوتر

   

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  شبکه کامپیوتری

  کامپیوتر

   

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  مهندسی اینترنت

   

  کامپیوتر

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  آزمایشگاه پایگاه داده

   

  کامپیوتر

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  آزمایشگاه پایگاه داده

  کامپیوتر

   

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  پایگاه داده

   

  کامپیوتر

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  پایگاه داده

  کامپیوتر

   

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  زبانهای برنامه نویسی

  کامپیوتر

   

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  زبانهای برنامه نویسی

   

  کامپیوتر

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  دوره امنیت در فضای سایبری

   

  کارکنان دولت

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  دوره سرویس­های گوگل

   

  کارکنان دولت

  بهروز رضا سروش

  لینک آزمون

   

  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی

  کامپیوتر

  کامپیوتر

  دکتر سیدمهدی میرفتحی

  لینک آزمون اول

  =====

  لینک آزمون دوم

  ====

  لینک آزمون سوم

  19 تا 29 اسفند 98

  =====

  2 تا 22

  فروردین 99

  ====

  16 تا 31 فروردین 99

  فیزیک الکتریسیته و مغناطیس

  برق و کامپیوتر

  -

  دکتر سیدمهدی میرفتحی

  لینک آزمون اول

  ====

  لینک آزمون دوم

  14 تا 29 فروردین 99

  ====

  21 تا 31 فروردین 99

  ریاضی عمومی 2

   

  عمران و معماری

  دکتر علی اکبر علیجانی

  لینک آزمون

  توضیحات بیشتر در کانال تلگرام mathun

  8 فروردین 99 

  ساعت 11

  آمار و احتمالات

   

  حسابداری

  دکتر علی اکبر علیجانی

  لینک آزمون

  توضیحات بیشتر در کانال تلگرام mathun

  7 فروردین 99 

  ساعت 11

  ریاضیات گسسته

   

  کامپیوتر

  دکتر علی اکبر علیجانی

  لینک آزمون

  توضیحات بیشتر در کانال تلگرام mathun

  5 فروردین 99 

  ساعت 11

  ریاضیات مهندسی

   

  کامپیوتر

  دکتر علی اکبر علیجانی

  لینک آزمون

  توضیحات بیشتر در کانال تلگرام mathun

  10 فروردین99 

  ساعت 11 

  معادلات دیفرانسیل

   

  کامپیوتر

  دکتر علی اکبر علیجانی

  لینک آزمون

  توضیحات بیشتر در کانال تلگرام mathun

  9 فروردین 99 

  ساعت 11

  محاسبات عددی

   

   

  دکتر علی اکبر علیجانی

  لینک آزمون

  توضیحات بیشتر در کانال تلگرام mathun

  6 فروردین 99 

  ساعت 11

  گرافیک کامپیوتری

   

  کامپیوتر

  آمناقنبری

  لینک آزمون

  توضیحات بیشتر در گروه واتس اپ 

  14فروردین ساعت16

  مباحث ویژه

  کامپیوتر

   

  آمنا قنبری

  لینک آزمون

  توضیحات بیشتر در گروه واتس اپ

  14 فروردین ساعت 16

   

  نظرات کاربران