در حال بارگذاری ...
یکشنبه 4 فروردین 1398
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
بازدید جناب آقای دکتر کیانی مشاور رییس دانشگاه فنی در حوزه آموزشی از پروژه احداث ساختمان آموزشی آموزشکده فنی ملاصدرا رامسر در منطقه دشت-جلم

بازدید جناب آقای دکتر کیانی مشاور رییس دانشگاه فنی در حوزه آموزشی از پروژه احداث ساختمان آموزشی آموزشکده فنی ملاصدرا رامسر در منطقه دشت-جلم

بازدید جناب آقای دکتر کیانی مشاور رییس دانشگاه فنی در حوزه آموزشی از پروژه احداث ساختمان آموزشی آموزشکده فنی ملاصدرا رامسر در منطقه دشت-جلم


توضیحات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیرامون طرح ادغام دانشگاه‌ها
از نظر اشتغال، دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای وضعیت بهتری در جامعه دارند

توضیحات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیرامون طرح ادغام دانشگاه‌ها
از نظر اشتغال، دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای وضعیت بهتری در جامعه دارند

توضیحات وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پیرامون طرح ادغام دانشگاه‌ها از نظر اشتغال، دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه ای وضعیت بهتری در جامعه دارند


بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی استان مازندران جناب آقای دکتر حیاتی و هیات همراه و روسای دانشکده های فنی استان مازندران از پیشرفت پروژه احداث ساختمان دانشکده فنی ملاصدرا رامسر در منطقه دشت-جلم کتالم و ساداتشهر

بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی استان مازندران جناب آقای دکتر حیاتی و هیات همراه و روسای دانشکده های فنی استان مازندران از پیشرفت پروژه احداث ساختمان دانشکده فنی ملاصدرا رامسر در منطقه دشت-جلم کتالم و ساداتشهر

بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی استان مازندران جناب آقای دکتر حیاتی و هیات همراه و روسای دانشکده های فنی استان مازندران از پیشرفت پروژه احداث ساختمان دانشکده فنی ملاصدرا رامسر در منطقه دشت-جلم کتالم و ساداتشهر


بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی استان مازندران جناب آقای دکتر حیاتی و هیات همراه و روسای دانشکده های فنی استان مازندران از ساختمان آموزشی، اداری، خوابگاه، کارگاه، آزمایشگاه ها و سایر امکانات دانشکده فنی ملاصدرا رامسر

بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی استان مازندران جناب آقای دکتر حیاتی و هیات همراه و روسای دانشکده های فنی استان مازندران از ساختمان آموزشی، اداری، خوابگاه، کارگاه، آزمایشگاه ها و سایر امکانات دانشکده فنی ملاصدرا رامسر

بازدید ریاست محترم دانشگاه فنی استان مازندران جناب آقای دکتر حیاتی و هیات همراه و روسای دانشکده های فنی استان مازندران از ساختمان آموزشی، اداری، خوابگاه، کارگاه، آزمایشگاه ها و سایر امکانات دانشکده فنی ملاصدرا رامسر


۱ ۲  ۳  ۴ »
۱۲ از ۳۹ نتیجه
۱ از ۴ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰