در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 26 مهر 1397
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
ساعات کاری دآموزشکده در تابستان 97

با سلام

به اطلاع همکاران، اساتید و دانشجویان محترم آموزشکده می رساند
1- ساعت کار دانشگاه از تاریخ 97/4/16 لغایت 97/6/10 از ساعت 7:30 لغایت 14 می باشد.
2- از تاریخ 97/4/16 الی 97/6/10 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه آموزشکده دایر می باشد و بقیه ایام هفته، دانشکده تعطیل می باشد.
3- از تاریخ 97/4/23 الی 97/4/27 کل دانشگاه فنی و حرفه ای کشور تعطیل می باشد.
ساعات کاری دآموزشکده در تابستان 97

با سلام

به اطلاع همکاران، اساتید و دانشجویان محترم آموزشکده می رساند
1- ساعت کار دانشگاه از تاریخ 97/4/16 لغایت 97/6/10 از ساعت 7:30 لغایت 14 می باشد.
2- از تاریخ 97/4/16 الی 97/6/10 روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه آموزشکده دایر می باشد و بقیه ایام هفته، دانشکده تعطیل می باشد.
3- از تاریخ 97/4/23 الی 97/4/27 کل دانشگاه فنی و حرفه ای کشور تعطیل می باشد.

ساعات کاری آموزشکده در تابستان 97 با سلام به اطلاع همکاران، اساتید و دانشجویان محترم آموزشکده می رساند1- ساعت کار دانشگاه از تاریخ

حوزه ریاست |