در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 20 آذر 1397
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
قابل توجه دانشجویان محترم برگزاری مسابقه علمی طراحی صندلی با مقوا                                             جهت ثبت نام به واحد فرهنگی آقای محمد ابراهیمی مراجعه نمایند                       واحد فرهنگی و هنری

قابل توجه دانشجویان محترم برگزاری مسابقه علمی طراحی صندلی با مقوا جهت ثبت نام به واحد فرهنگی آقای محمد ابراهیمی مراجعه نمایند واحد فرهنگی و هنری

قابل توجه دانشجویان محترم برگزاری مسابقه علمی طراحی صندلی با مقوا جهت ثبت نام به واحد فرهنگی آقای محمد ابراهیمی مراجعه نمایند واحد فرهنگی و هنری


به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، که جهت امور تسویه حساب و فراغت از تحصیل از تاریخ 97/07/01 به واحد آموزش مراجعه نمایند. ضمناً یادآوری میگردد در بازه زمانی انتخاب واحد و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ( 97/06/17 لغایت 97/06/31 ) انجام امور آموزشی صورت نمی گیرد.       واحد آموزش

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، که جهت امور تسویه حساب و فراغت از تحصیل از تاریخ 97/07/01 به واحد آموزش مراجعه نمایند. ضمناً یادآوری میگردد در بازه زمانی انتخاب واحد و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ( 97/06/17 لغایت 97/06/31 ) انجام امور آموزشی صورت نمی گیرد. واحد آموزش


قابل توجه دانشجویان که با استاد گوهررستمی درس اصول سرپرستی دارند زمان امتحان روز شنبه مورخ 10 شهریور ماه ساعت 8 صبح می باشد

قابل توجه دانشجویان که با استاد گوهررستمی درس اصول سرپرستی دارند زمان امتحان روز شنبه مورخ 10 شهریور ماه ساعت 8 صبح می باشد

قابل توجه دانشجویان که با استاد گوهررستمی درس اصول سرپرستی دارند زمان امتحان روز شنبه مورخ 10 شهریور ماه ساعت 8 صبح می باشد واحد آموزش


قابل توجه دانشجویان دو و سه ترم مشروط

قابل توجه دانشجویان دو و سه ترم مشروط

دانشجویانی که 5 ترم تحصیلی را گذرانده اند نمی توانند انتخاب واحد نمایند ، لذا تا تاریخ 7 شهریور ماه جهت اخذ مجوز نظام وظیفه و سنوات تحصیلی به اداره آموزش مراجعه نمایند. دانشجویانی  که 4 ترم تحصیلی را گذراند ه اند ...


تکمیل فرم سلامت روان و سلامت جسم
قابل توجه دانشجویان ترم یک
دانشجویان هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فرم سلامت روان و سلامت جسم اقدام نمایید، و در پایان پرینت آن را به مرکز مشاوره دانشگاه تحویل دهند.
در صورت عدم تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان عواقب آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود
آدرس اینترنتی کارنامه سلامت روان دانشجویان برای درج در سیستم آموزش دانشگاه:
https://portal.saorg.ir/mentalhealth

تکمیل فرم سلامت روان و سلامت جسم
قابل توجه دانشجویان ترم یک
دانشجویان هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فرم سلامت روان و سلامت جسم اقدام نمایید، و در پایان پرینت آن را به مرکز مشاوره دانشگاه تحویل دهند.
در صورت عدم تکمیل کارنامه سلامت جسم و روان عواقب آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود
آدرس اینترنتی کارنامه سلامت روان دانشجویان برای درج در سیستم آموزش دانشگاه:
https://portal.saorg.ir/mentalhealth

تکمیل فرم سلامت روان و سلامت جسم   قابل توجه دانشجویان ترم یک دانشجویان هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فرم سلامت روان و سلامت جسم اقدام نمایید، و در پایان پرینت آن را به مرکز مشاوره دانشگاه تحویل ...


سامانه فارغ التحصیلی

سامانه فارغ التحصیلی

سامانه فارغ التحصیلی   بدینوسیله به اطلاع دانشجویان فارغ التحصیل می رساند ، صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی و یا هر نامه ای دیگر برای آنان منوط به ثبت نام در سامانه ذیل می باشد.لذا فارغ التحصیلان ...


۱ ۲ »
۱۲ از ۱۴ نتیجه
۱ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰