در حال بارگذاری ...
پنج‌شنبه 26 مهر 1397
 
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
زمان امتحان مرحله دوم تکدرس

زمان امتحان مرحله دوم تکدرس

زمان امتحان مرحله دوم تکدرس روزهای دوشنبه و سه شنبه 16و 17 مهرماه  ثبت نام  روز چهارشنبه مورخ 18 مهرماه ساعت 9 صبح امتحان  

معاونت آموزشی و پژوهشی |

خوابگاه

خوابگاه

معاونت آموزشی و پژوهشی |

اطلاعیه ی مهم در خصوص زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان جدید دوره ی کاردانی  وکارشناسی سال 1397

اطلاعیه ی مهم در خصوص زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان جدید دوره ی کاردانی  وکارشناسی سال 1397

اطلاعیه ی مهم در خصوص زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز پذیرفته شدگان جدید دوره ی کاردانی  وکارشناسی سال 1397     ثبت نام پذیرفته شدگان نهایی‌ آزمون ...

معاونت آموزشی و پژوهشی |

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، که جهت امور تسویه حساب و فراغت از تحصیل از تاریخ 97/07/01 به واحد آموزش مراجعه نمایند. ضمناً یادآوری میگردد در بازه زمانی انتخاب واحد و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ( 97/06/17 لغایت  97/06/31 ) انجام امور آموزشی صورت نمی گیرد.             واحد آموزش

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند، که جهت امور تسویه حساب و فراغت از تحصیل از تاریخ 97/07/01 به واحد آموزش مراجعه نمایند. ضمناً یادآوری میگردد در بازه زمانی انتخاب واحد و ثبت نام دانشجویان جدیدالورود ( 97/06/17 لغایت 97/06/31 ) انجام امور آموزشی صورت نمی گیرد. واحد آموزش

معاونت آموزشی و پژوهشی |

قابل توجه دانشجویان که با استاد گوهررستمی درس اصول سرپرستی دارند زمان امتحان روز شنبه مورخ 10 شهریور ماه ساعت 8 صبح می باشد

قابل توجه دانشجویان که با استاد گوهررستمی درس اصول سرپرستی دارند زمان امتحان روز شنبه مورخ 10 شهریور ماه ساعت 8 صبح می باشد

قابل توجه دانشجویان که با استاد گوهررستمی درس اصول سرپرستی دارند زمان امتحان روز شنبه مورخ 10 شهریور ماه ساعت 8 صبح می باشد واحد آموزش

معاونت آموزشی و پژوهشی |

قابل توجه دانشجویان دو و سه ترم مشروط

قابل توجه دانشجویان دو و سه ترم مشروط

دانشجویانی که 5 ترم تحصیلی را گذرانده اند نمی توانند انتخاب واحد نمایند ، لذا تا تاریخ 7 شهریور ماه جهت اخذ مجوز نظام وظیفه و سنوات تحصیلی به اداره آموزش مراجعه نمایند. دانشجویانی  که 4 ترم تحصیلی را گذراند ه اند ...

معاونت آموزشی و پژوهشی |

۱ ۲ »
۱۲ از ۱۶ نتیجه
۱ از ۲ صفحه
نتایج در هر صفحه: ۱۲۲۴۳۶۴۸۶۰